CÁCH NẠP KIM CƯƠNG QUA WEBPAY

Sự kiên | 2020-02-24 16:44:22.0

 

  • Bước 2: Chọn loại tài khoản sử dụng và đăng nhập

 

  • Bước 3: Xác thực tài khoản: Máy chủ/nhân vật

 

 

 

  • Bước 4: Chọn Gói nạp cần thanh toán

  • Bước 5: Chọn phương thức thanh toán Credit Card

 

 

  • Bước 6: Điền các thông tin yêu cầu để hoàn tất thanh toán

 

- - Tài khoản cần đang trong game khi tiến hành nạp tại Webpay. (Áp dụng Webpay)


- Nhân vật phải trên level 15 mới nạp được. (Thời gian để up lên lv 15 khoảng 15 -20')