SỔ TAY AURA FANTASY (Phần 2 - Chap III)

Tin Tức | 2020-01-14 16:20:11.0

Cách sử dụng gems hợp lý:

 

Bài viết bên dưới dành cho “nông dân cày cuốc” và những người chơi không nạp quá nhiều vào Aura Fantasy.

 

Chú ý tích lũy kim cương nhiều nhất có thể thông qua những hoạt động không mất phí trong Aura Fantasy (đọc lại Phần 2: Cách kiếm gems).

 

Nên tiêu kim cương vào những hoạt động giúp nhân vật vượt phó bản (Quick Battle để nhận nhiều EXP, trang bị hoặc Refresh nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ cam)

 

Nên tiêu kim cương trong các shop giảm giá, shop giới hạn, shop bí ẩn (Đây là những shop bán những trang bị thăng cấp với giá giảm rất nhiều, tuy nhiên bị giới hạn mua do số lượng có hạn).

 

Nên tiêu kim cương trong các hoạt động Arena để đổi thêm số lần thách đấu, tích lũy đủ số trận thắng sẽ nhận được những phần thưởng giá trị

 

Hạn chế tiêu kim cương vào quán rượu quá nhiều, hãy tích lũy thẻ quay x6, x10, vì người chơi chắc chắn có được hero 3 sao sau khi quay được số lần nhất định.

 

Hạn chế tiêu kim cương vào những shop Event nếu món trang bị mình cần không giảm giá.

 

 

------------------------------------------------------------------------------