SỔ TAY AURA FANTASY (Phần 4)

Tin Tức | 2019-11-14 11:56:15.0

Bài viết giới thiệu những trang bị cơ bản trong game và những nơi có thể tìm được trang bị này.

 

1/ Trang bị nâng cấp level

 

  • Chỉ có duy nhất sách EXP là trang bị giúp cho tướng của người chơi được tăng cấp. Sách EXP được phân ra làm những bậc sau:

 

Rookie Book – Novice Book – Adept Book – High grade Book – Advanced Book – Master Book – Grandmaster Book – Heritage Book.

 

 

- Có nhiều cách để nhận sách EXP: Battle – Quests – Elysia – Party Dugeon – Patrol v.v

 

 

2/ Trang bị nâng bậc tướng (Tier)

 

  • Những trang bị nhâng bậc cho tướng sẽ chia làm 5 loại

 

+ Loại 1: Token lam – loại này sử dụng trong việc nâng từ bậc 1 đến bậc 6

 

+ Loại 2: Token tím – loại này sử dụng trong việc nâng từ bậc 4 đến bậc 8

 

+ Loại 3: Token vàng – loại này sử dụng trong việc nâng từ bậc 7 đến bậc 10

 

+ Loại 4: Token cam – loại này sử dụng trong việc nâng từ bậc 9 đến bậc 12

 

+ Loại 5: Token cam – loại này sử dụng trong việc nâng từ bậc 11 đến bậc 12

 

 

 

  • Lưu ý: Từ bậc 9 trở đi, mỗi loại tướng sẽ có một trang bị nâng bậc khác nhau.

 

  • Những món trang bị này có thể mua được trong các Shop Arena, Shop Events, Shop bí ẩn, Shop Supply, Daily Patrol Lưu, Quest, Royal Quest v.v

 

3/ Đá khảm (Rune)

 

  • Rune là một trong số những trang bị hữu dụng để nâng lực chiến của nhân vật, nếu ghép đúng set và đạt đủ điều kiện level, lực chiến sẽ nâng rất cao đồng thời chỉ số của nhân vật cũng sẽ được tăng lên đáng kể.

 

  •  Quy trình ghép được đá khảm

 

Bước 1: Tách các trang bị nhận được từ Battle, Quest v.v thành Bụi ma thuật hoặc Tinh thể nguyên chất ở Tab Dismantle.

 

Bước 2: Sử dụng bụi ma thuật tại Tab Craft để nhận Rune thường, sử dụng Tinh thể nguyên chất để nhận Rune tím hoặc có cơ hội nhận Rune vàng.

 

Bước 3: Ghép 3 Rune cùng cấp để nhận được 1 Rune cấp cao hơn.

 

Bước 4: Tách các Rune không sử dụng ở Túi đồ để nhận mảnh Rune, dùng mảnh Rune để mua được các Rune khác trong Shop.

 

  • Lưu ý: Trong quá trình ghép Rune, cấp bậc Rune sẽ được nâng lên (maximum 10 cấp), cấp bậc càng cao thì bậc Rune nhận được càng cao.

------------------------------------------------------------------------------